Školní akce

Projekt Pravěk

» » 12. duben 2015
  • 9. a 10.4. 2015

Celoškolní projekt začal ve čtvrtek přednáškou Pravěk, při které si žáci prohlédli makety pravěkých zvířat a pračlověka, dozvěděli se množství zajímavých informací o archeologických nálezech a na vlastní kůži si vyzkoušeli výrobu “praboty” nebo drcení zrní na mouku.

V pátek pak vyplňovali pracovní listy a pracovali na jednotlivých stanovištích.

4