Školní akce

Návštěva knihovny v Rokycanech - 1. třída

» » 11. červen 2015
  • 6.5.2015

1. třída navštívila knihovnu v Rokycanech, kde si nejen povídali o knížkách, ale prohlédli si celou knihovnu včetně sklepení, vyzdobeného po Noci s Andersenem. Při povídání o knize O skřítcích se zapojili všichni žáci do různých činností, které jim měly děj knihy přiblížit.

Paní knihovnice byla u prvňáčků v Mýtě již 3.12. a opět je navštíví ještě 9.6., kdy přiveze dětem knihy v rámci akce Písmenkování.

Když už jsme byli v Rokycanech, spojili jsme prohlídku knihovny s návštěvou DDM, kde jsme se zúčastnili akce Věda je zábava. Žáci pod vedením paní Moulisové pracovali se zkumavkou, pipetou … Zkoumali povrchové napětí kapalin, srážení mléka, pozorovali věci pod mikroskopem, odvápnění skořápky, rozpoznávali bez rozbití vajíčko syrové a vařené.