Školní akce

Olympijský víceboj

» » 14. červenec 2015

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže – Sazka Olympijský víceboj. Žáci v průběhu roku plnili celkem 8 sportovních disciplín a jejich výkony byly srovnávány s jejich vrstevníky po celé republice. Na závěr školního roku žáci převzali Sportovní vysvědčení (v celé republice bylo rozdáno celkem 86 661 vysvědčení v 1384 zapojených školách).

Součástí vysvědčení je také Analýza sportovních předpokladů, která dětem ukáže, jaký je jejich pohybový typ, a které sporty by jim mohly nejlépe jít. Každé vysvědčení obsahuje také kód, díky kterému se děti a jejich rodiče na webu www.sportvokoli.cz dozvědí, kde se mohou ve svém okolí věnovat nejen doporučeným sportům.

Během testování bylo na naší škole dosaženo vícero pozoruhodných výsledků – např. Kryštof Mourek (5. tř.) skok z místa 223 cm nebo Martin Balý (9.tř.) v hodu basketbalovým míčem v sedě – 10,70 m.Tyto výkony je řadí do nejužší špičky ve svých kategoriích! Bohužel byly i výkony některých žáků a žákyň, z důvodu jejich fyzických nedostatků nebo laxního přístupu k testování, které je řadí až na samotný konec v pořadí.

Do sportování se zapojili i ti nejmenší. Žáci 1.-3. tříd plnili úkoly dle Sportovních žákovských knížek a po zvládnutí předepsaného počtu zadaných úkolů obdrželi drobný dárek.
Věříme, že v příštím ročníku, kterého se určitě opět zúčastníme, budou výkony našich žáků minimálně letošní úrovně.

Umístění žáků naší školy na dalších sportovních soutěžích ke stažení: Umístění na sportovních soutěžích ve školním roce 2014-15.docx