Školní akce

Naši prvňáčci

» » 5. září 2015

Přejeme jim, ať jsou v naší škole spokojení a mají samé jedničky.