Granty

Podpora jazykového vzdělávání na ZŠ Mýto

» » 20. září 2015

Výzva č. 56
CZ.1.07/1.1.00/56.1058

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích na školách.

Klíčová aktivita č.1:
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cíle projektu:
Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Klíčová aktivita č.4:
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Cíl projektu:
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO
Realizace projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015

Finanční dotace celkem 723 998,- Kč
Z toho
Strukturální fond 615 389,80 Kč
Státní rozpočet 108 598,20 Kč