Úřední deska

Langmaster

» » 22. říjen 2015

Díky výzvě č. 57 jsme mohli zakoupit online výuku angličtiny od firmy Langmaster. Do výuky je zapojena 7. a 8. třída a část 9. třídy. Projekt probíhá do konce prosince, ale přístup ke kurzům mají žáci ještě do konce června 2018.

Každý žák dostal licenční kód, pomocí nějž se zaregistroval. Všichni napsali rozřazovací test, dále budou plnit postupně lekce a testy v rámci samostudia s možností konzultace s vyučujícím, který uvidí jejich výsledky.