Úřední deska

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 - doplnění

» » 16. únor 2016

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zveřejněno 8. 2. 2016, doplněno 16.2.2016

Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Mýto, příspěvková organizace, okres Rokycany, podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejňujeme
seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017:
1, 012016 přijat/a
2, 022016 přijat/a
3, 032016 přijat/a
4, 042016 přijat/a
5, 052016 přijat/a
6, 062016 přijat/a
7, 072016 přijat/a
8, 082016 přijat/a
9, 092016 ve správním řízení
10, 102016 přijat/a
11, 112016 přijat/a
12, 122016 přijat/a
13, 132016 přijat/a
14, 142016 přijat/a
15, 152016 přijat/a
16, 162016 přijat/a
17, 172016 přijat/a
18, 182016 přijat/a
19, 192016 přijat/a
20, 202016 přijat/a
21, 212016 přijat/a
22, 222016 přijat/a

Zveřejněním tohoto seznamu škola splnila zákonnou povinnost.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v kanceláři ředitelky školy. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam též zveřejněn

  • vstupní dveře školy
  • nástěnka v mezipatře školy
  • www.zs-myto.cz

Mýto 16. února 2016
Mgr. Lenka Helešicová
ředitelka školy