Školní akce

Jděte ven

» » 13. duben 2016

První dubnové pondělí se třeťáčci vydali na přírodovědnou vycházku a zapojili se tak do nového projektu JDĚTE VEN! Tento projekt je sice určen rodinám, ale my to pojali celotřídně. Cílem projektu bylo dostat děti ven od počítačů, od televize, přimět je, aby se rozhlédly, zaposlouchaly a zamyslely nad přírodou, která je obklopuje. Při vycházce plnily děti různé úkoly, musely navrhnout úvodní stranu našeho Deníku divočinu pro měsíc duben, zaposlouchat se do zvuků přírody, postavit lesní domeček a poslední úkol byl sesbírat odpadky a pak je pohřbít s tím, že za 6 měsíců budou znovu vykopány….