Školní akce

Ukliďme Česko

» » 3. květen 2016
  • 15.4.2016

Žijeme na skládce!
Žáci 1. -3. třídy se rozhodli podpořit celostátní projekt Ukliďme Česko a vydali se uklidit alespoň část naší obce. Samozřejmě jsme očekávali, že najdeme nějaké ty papírky, plastové lahve, igelity, ale bohužel, skutečnost značně předčila naše očekávání. Mezi první větší úlovky patřily: jedna bota, panenka, všechny druhy lahví, železné tyče. Když jsme pak ale našli i starý hasicí přístroj, velké kusy polystyrenu, byli jsme doopravdy překvapeni, co lidé jen tak odhodí. Celkem jsme dali dohromady asi 5 plných pytlů odpadků, které byly tak těžké, že se nedaly ani pořádně táhnout. Takže prosím, lidé, buďte zodpovědní a pečujte o svoje životní prostředí alespoň tím, že vyhodíte své odpadky do odpadkových košů. Vidět tu skládku kolem sebe není opravdu nic hezkého :(