Zájmová činnost

Soutěž mladých zdravotníků - krajské kolo 3. místo

» » 1. červen 2016
  • 30.5.2016

V krajském kole v Nýřanech získalo naše soutěžní družstvo pod vedením Mgr. Hany Lenkové krásné 3. místo!

Vybraní členové kroužku Zdravý život si dobře vedli ve všech pěti disciplínách. V soutěži ošetřovali mimo jiné člověka v bezvědomí, po zasažení elektrickým proudem – prováděli ukázku resuscitace, museli si poradit s žilním krvácením, zlomeninou, alergií na štípnutí hmyzem. Soutěžilo se i v obvazové technice a transportu raněného.