Prohlášení o přístupnosti

  1. Ostatní
  2. Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky jsou vytvořeny podle normy XHTML 5.0 Transitional a dodržují sémantické a syntaktické zásady. Kde je to účelné, je využíváno formátování externím stylopisem CSS. Web je přístupný z různých druhů zařízení a lze ho ovládat za pomoci klávesnice. Písmo je definováno v relativních jednotkách.

Některé informace jsou zveřejňovány formou dokumentů ke stažení ve formátech DOC, DOCX, RTF, PDF, XLS (a odvozených), PPT (a odvozených).

Obsah stránek může být spoluvytvářen galeriemi fotografií a obrázků nebo jednotlivými fotografiemi a obrázky. V případě, že se nejedná o zásadní obsahovou součást, nemusí být textový obsah připojen.

V případě problémů a nejasností prosím kontaktujte technickou podporu: spoluprace@matejgrim.cz.